DOWNLOAD ✓ Białe Zimna wyspa Spitsbergen

Ilona Wiśniewska ✓ 1 DOWNLOAD

Białe Zimna wyspa Spitsbergen

Znym słońcu dnia polarnego Jedną z takich osób jest Polka – Ilona Wiśniewska która z pasją odkrywcy i znajomością realiów pełnokrwistego mieszkańca opowiada historię niezwykłych miejsc Spitsbergenu Opisuje opuszczone osady kopalnie Białe Zimna PDF węgla hotele ale też międzynarodow. Ciekawa opowie o yciu w magicznym ale te przera aj cym miejscu Troch chaotycznie posk adane historie czasem zbyt wiele detali ale warto przeczyta

READ & DOWNLOAD Białe Zimna wyspa Spitsbergen

Spitsbergen to największa wyspa norweskiego archipelagu Svalbard w Arktyce i najbardziej na północ wysunięte siedlisko ludzkie na świecie Mieszkają tu obywatele prawie pięćdziesięciu krajów którzy przyjechali żyć i pracować w ciągłym zimnie śniegu ciemnościach nocy polarnej albo wiec. Wspania a przygoda Jak czytanie o innej planecie

CHARACTERS Ù THECOLCHESTERCIRCLE.CO.UK ✓ Ilona Wiśniewska

Y bank nasion czy Polską Stację Polarną w Hornsundzie Białe to swoista kronika dalekiej Północy i zapis losów współczesnych osadników a nade wszystko galeria barwnych postaci zamieszkujących lodowaty archipelag których języki tradycje i temperamenty tworzą niepowtarzalny tygiel kulturowy. Arktyczne lato by o ch odniejsze od tego europejskiego o jakie trzydzie ci stopni wi c da o si zebra my li Bry y kolory odg osy wszystko by o inaczej W rodku nocy zimne powietrze wieci o tu nad lini lodowatego morza a powietrze nie mia o adnego zapachu Ludzie niby ci sami ale planeta jakby inna ten cytat doskonale podsumowuje ksi k zbi r wyrazistych jakby odcinaj cych si od otoczenia w mro nym powietrzu opowie ci zapadaj cych w pami plastycznych niby fotografie przenikni tych zimnem i biel Temat oczywi cie jest ciekawy jak oni tam mieszkaj co kieruje lud mi decyduj cymi si zamieszka w tak nieludzkich warunkach jak dzisiaj po upadku kopal w gla wygl da ycie w tych miasteczkach jak mo na prze y miesi ce ciemno ci i kolejne miesi ce nieustaj cej jasno ci ciekawe s postaci zaludniaj ce te osady podobnie jak Herzog pokaza w Spotkaniach na kra cach wiata to zbi r silnych osobowo ci ekscentryk w ludzi uciekaj cych przed czym dusz cych si w dotychczasowym yciu ale j zyk Ilony Wi niewskiej dodaje ksi ce kilka dodatkowych punkt w to j zyk precyzyjny obrazowy ironiczny wietnie oddaj cy atmosfer i koloryt ycia arktycznego Zdecydowanie polecam


10 thoughts on “Białe Zimna wyspa Spitsbergen

 1. says:

  Wspaniała przygoda Jak czytanie o innej planecie

 2. says:

  To jeden z najciekawszych reportaży jakie czytałam Niesamowicie przyjemna lektura Będę polować na drugą książkę autorki

 3. says:

  Samotny lot jest dla mnie zawsze wspaniałą okazją do przeglądania zgromadzonych na czytniku książek przebierania kombinowania i wybierania Spontanicznie zdecydowałam się na reportaż Ilony Wiśniewskiej o lekturze którego od dawna myślałam Przy morderczym upale jakim zaskoczyła mnie Europa Środkowa z przyjemnością zawędrowała

 4. says:

  Naprawdę znakomita książka o życiu na dalekiej północy Norwegii i o zimie

 5. says:

  Nie zachwyciłam się ale może po prostu Ilona Wiśniewska nie trafiła u mnie w dobry czas ze swoją książką

 6. says:

  Ciekawa opowieść o życiu w magicznym ale też przerażającym miejscu Trochę chaotycznie poskładane historie czasem zbyt wiele detali ale warto przeczytać

 7. says:

  Wspaniały reportaż z dalekiej północy Rewelacyjnie się czyta

 8. says:

  Jak dla mnie 7 na 10 w mocno subiektywnej skali Kilka przemyśleń zostawiłem tu

 9. says:

  Arktyczne lato było chłodniejsze od tego europejskiego o jakieś trzydzieści stopni więc dało się zebrać myśli Bryły kolory odgłosy wszystko było inaczej W środku nocy zimne powietrze świeciło tuż nad linią lodowatego morza a powietrze nie miało żadnego zapachu Ludzie niby ci sami ale planeta jakby inna ten cytat doskonale podsumowuje książkę zbiór wyrazistych jakby odcinających się od otoczenia w

 10. says:

  Przed przeczytaniem Białe myślałam o mieszkaniu gdzieś na wyspach Svalbard podczas czytania jeszcze intensywniej dopóki nie pojawiło się zdanie o bezsensownym prawie zakazującym posiadania kotów Już wiem że mam szukać dalej Jednak z

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *